Skakeling & Kommunikasie

Daar word geglo aan vars, deursigtige kommunikasie om gemeentelede op hoogte van aktiwiteite, geleenthede, finansies, getuienis en vele meer te hou.

Die weeklikse Welgeluk Nuus word op Sondae uitgedeel en ook vroeër in die week per e-pos versprei.

Ons wil baie graag van lidmate se nuus en prestasies hoor. Stuur vir ons bydraes of bel en vertel vir Karen by
tel: 044 272 4391 of e-pos dit na ngkerkwelgeluk@gmail.com. Alle bydrae moet teen Donderdag 09:00 ingehandig word by die kerkkantoor. Tydens tuisnaweke en skole vakansies sal daar geen nuusbrief verskyn nie.

Die afgelope jare was daar wêreldwyd ‘n absolute kommunikasie ontploffing. Daar is deesdae selfone, slimfone, E pos, en dan internet toepassings soos bv Google, Whatsap, SMS’se, Facebook, Skype ens. Soos wat in alle sektore die geval is, is ons deel van die snel veranderende omgewing. Dit stel nuwe eise aan almal om mee tred te hou en by aan te pas. Globalisering het gekom om te bly en maak wel ook ons lewens in baie opsigte makliker, byvoorbeeld kommunikasie met geliefdes in ander lande of die internet vir algemene daaglikse gebruik en selfs aankope. Die kerk is geen uitsondering nie en om steeds relevant te bly in die huidige tydsgewrig, moet daar onder andere ook tred gehou word met jongste veranderinge en ontwikkelings op tegnologiese terreine.

Daar is goedgedink om die jongste tegnologie nie as ‘n bedreiging te sien nie maar eerder konstruktief aan te wend om Gemeentelike kommunikasie te verbeter en uit te bou. Benewens bogenoemde het behoeftes van gemeentelede (kommunikasie ingesluit) ook met tyd verander en so ook die geografiese grense van Gemeentes. Daar word reeds met groot vrug gebruik gemaak van sms boodskappe om gemeentelede aan bepaalde geleenthede te herinner en is daar goedgedink om die diens verder uit te brei.

Gevolglik is besluit om die bestaande databasis van gemeentelede se e-pos adresse aan te vul en dan weekliks die afkondigings op ‘n Vrydag te sirkuleer. Dit het verskeie voordele. Byvoorbeeld as ‘n diens nie bygewoon kan word nie sal u steeds op hoogte wees van gemeentelike aktiwiteite en vir die wat wil, tydige insae in die teksvers en tema van die preek, sodat die stuk tydens u eie stiltetyd bedink en bepeins kan word