Gemeentebediening

Voorsitter

Peet van der Westhuizen (Sel: 076 865 8524)

Ons Gemeentebediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die onderlinge meelewing en opbou van ons gemeente gestel is. Suiwer Woordverkondiging, die uitbou van ons gereformeerde identiteit in ’n moderne konteks en die verdieping van ons koinonia – dít is vir ons by Gemeentebediening belangrike prioriteite.

Gemeentebediening is soos ’n groot sambreël waaronder ’n hele aantal aksies tuiskom:

MUSIEKBEDIENING

Susan du Plessis: 044 272 3977

MANNEBEDIENING

Woensdaeaande 18:00-19:00 in die konferensiekamer.
Deon Haasbroek: 044 272 8017

GEBEDSBEDIENING

Die eerste Vrydagoggend van elke nuwe maand 06:00 (somer) en 06:30 (winter) in die kerkgebou.
Andries Potgieter: 084 514 2178

WERKERS VIR DIE WOORD

’n Missionale bediening waar gemeentelede toegangskaartjies verkoop tydens wedrenne by die Oudtshoorn Ovaalrenbaan. ’n Persentasie van die kaartjieverkope word geskenk aan Welgeluk om Bybels aan te koop en sodoende die Evangelie van Jesus Christus te verkondig.
Bets Wilkenson: 083 419 4602

GEMEENTELIKE BYEENKOMSTE EN –SAMESYNSGELEENTHEDE:

Hulp met voorbereidings van ete en verfraaiing van gemeentesentrum. (Dit sluit die jaarlikse basaar van die gemeente ook in)
Kerkkantoor: 044 272 4391

BYBELSTUDIEGROEP VIR DAMES

Woensdagoggende 09:00-10:00 in die konferensiekamer.
Andries Potgieter: 084 514 2178

VROUEDIENS

Dyna Potgieter (044 272 5286 | 083 520 7829)

BEGRAFNISONDERSTEUNING

Maak van verversings na troosdienste en opruiming daarna.
Marianne Mcculloch: 082 791 5632

JONG GESINNE BEDIENINGE

Hierdie kleingroep-bediening is geskik vir ouers met kinders in die Laerskool. Dit vind plaas op ’n gereelde tyd byemaar in die Konferensiekamer. ’n Oppasdiens word ook vir die kinders gereël.
Andries Potgieter: 084 514 2178

WELGELUK GEMEENTEKAMP

Die gemeentekamp vind jaarliks plaas en dien as ’n wegbreekgeleentheid vir lidmate, maar ook as ’n geleentheid om die geloofsfamilie-gevoel in die gemeente te vier en te versterk.
Andries Potgieter: 084 514 2178