Gemeentebediening

Voorsitter

Aldo Kroukamp (Sel: 079 884 4780)

Ons Gemeentebediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die onderlinge meelewing en opbou van ons gemeente gestel is. Suiwer Woordverkondiging, die uitbou van ons gereformeerde identiteit in ’n moderne konteks en die verdieping van ons koinonia – dít is vir ons by Gemeentebediening belangrike prioriteite.

Gemeentebediening is soos ’n groot sambreël waaronder ’n hele aantal aksies tuiskom:

MUSIEKBEDIENING

Susan du Plessis: 044 272 3977

MANNEBEDIENING

Woensdaeaande 18:00-19:00 in die konferensiekamer.
Deon Haasbroek: 044 272 8017

GEBEDSBEDIENING

Die eerste Vrydagoggend van elke nuwe maand 06:00 (somer) en 06:30 (winter) in die kerkgebou.
Andries Potgieter: 084 514 2178

GEMEENTELIKE BYEENKOMSTE EN –SAMESYNSGELEENTHEDE:

Hulp met voorbereidings van ete en verfraaiing van gemeentesentrum. (Dit sluit die jaarlikse basaar van die gemeente ook in)
Kerkkantoor: 044 272 4391

BYBELSTUDIEGROEP VIR DAMES

Woensdagoggende 09:00-10:00 in die konferensiekamer.
Andries Potgieter: 084 514 2178

VROUEDIENS

Dyna Potgieter (083 520 7829)

BEGRAFNISONDERSTEUNING

Maak van verversings na troosdienste en opruiming daarna.
Marianne Mcculloch: 082 791 5632

WELGELUK GEMEENTEKAMP

Die gemeentekamp vind jaarliks plaas en dien as ’n wegbreekgeleentheid vir lidmate, maar ook as ’n geleentheid om die geloofsfamilie-gevoel in die gemeente te vier en te versterk.
Andries Potgieter: 084 514 2178