Finansies

Ons glo dat die verantwoordelikheid van die gee van dankoffers primer lê by ons as lidmate as teken van ons dankbaarheid teenoor die Here.

U het ‘n keuse om self te besluit op welke wyse u u dankoffer wil gee:

  • ‘n Gereelde maandelikse bydrae. Die wyksleier in jou wyk sal jou maandeliks besoek, as u in die gemeentegrense woonagtig is. Dit is egter nie prakties haalbaar met buitelidmate nie.
  • ‘n Gereelde maandelikse bydrae by wyse van ‘n debiet- of aftrekorder moet by die bank persoonlik gereël word. Vir meer inligting kan Karen Brink (044 272 4391) by die kerkkantoor geskakel word.

Direkte bankoordragte en aftrekorders kan ook aan die volgende rekening gedoen word:

NG Oudtshoorn – Welgeluk
ABSA
Takkode: 632005
Tjek: 1120580066

 

Dankofferkoeverte is ook by die deure asook in die voorportaal beskikbaar. Dankofferkoeverte kan tydens die erediens in die kollektebordjie geplaas word, in die posbus by die kerk se deur of by die kerkkantoor ingehandig word.

Bazaar NG Gemeente

Bazaar

Ons hou een maal per jaar basaar. Die datum verskyn op die kerkkalender – Gewoonlik in September en altyd op ‘n Vrydagaand.

Money in envelope

Dankoffer

Maandeliks kry elke gesin (of in sommige gevalle, slegs die lidmaat) ’n dankoffer koevert. Die koeverte kan ook by die kerkgebou se deure gevind word.

Ons moedig lidmate aan om hul koeverte, wanneer die tyd gepas is, óf in die kollekte-bordjie of by die kerkkantoor af te lewer.